Ty jeszcze nie wiesz kim jesteś - ja wiem

Ty jeszcze nie wiesz - ja już wiem / #WyznanieLiryczne

Ty jeszcze nie wiesz kim jesteś - ja wiem

Ty jeszcze nie wiesz – ja już wiem


Ty sam jeszcze nie wiesz kim jesteś

ja już wiem


jesteś mym oddechem

dychotomią, snem

duszą bliźniaczą

zrodzoną

z natchnienia Bożej miłości

i piasku ziemskich chwil ulotnych

namiętności


wciąż szukasz prawdy

za horyzontem siebie


a prawda jest tu

tu obok ciebie

i w tobie i we mnie

jednością niewidzialnego

niedoznanego jeszcze, choć wiadomego


wzrokiem przemierzasz galaktyki wszechświata

i sondy wysyłasz

w głąb siebie i w nicość poza sobą

jeszcze tego nie wiesz - jesteś mną

ja jestem tobą


jednością jesteśmy

słońca zaklinaczami cieni

ślepo zauroczeni powidokami pyłu kosmosu

Ziemi


ty jeszcze nie wiesz kim jesteś

potrzebne ci dowody

ja już wiem


kipielą jesteś rzuconą w nurty spokojnej wody

partenogenezą w zaświatach

dualizmem w teraźniejszości


wichrzycielem mych myśli

jednością jedności

Jezusem na rozstaju drogi

donikąd ucieczką

fantazją

nierzeczywistości rzeczywistością


ty jeszcze nie wiesz kim jesteś

ja już wiem


ty jesteś moją miłością