ss Rotterdam verhaal

ss Rotterdam verhaal

ss Rotterdam verhaal

Aangemonsterd op 6-5-'63 als 3de scheepselectricien (komende vanaf de m.s. Dongedijk) heb ik op de ss Rotterdam gevaren tot aan mijn afmonstering d.d. 4-7-'64.
Gedurende deze periode heb ik dus diverse oversteken, Caraibencruises en de wereldreis in 80 dagen mee mogen maken.
Daarbij heb ik diverse overgebleven documentatie en foto's verkregen.
Ik heb verschillende afdrukken gemaakt vanwege het verschil in scherpte met kleur dpi600 zowel als zwartw.
De foto's met de woeste zee en die van de liftschacht zijn gemaakt tijdens een flinke storm met de oversteek naar New York.
Het contragewicht (+/- 11/2 ton ) was tijdens die storm losgeraakt door het afbreken van een geleider en klapte heen en weer in de schacht boven de lift zelf.
De kans was groot dat het gewicht helemaal los zou schieten zodat het geheel met lift en al door de scheepsbodem heen zou gaan !
Alles bij elkaar was het zo'n 3 ton en het was wel de lift met de meeste verdiepingen te gaan.
Onze chef de 1ste scheepselectricien Hr v.d.Wal heeft toen (met een borreltje op want hij werd er overwachts bijgeroepen) met gevaar voor eigen lijf en leven, bovenop de lift zelf met de handbediening de lift zover naar boven gevoerd.
Het contragewicht kon toen met veel moeite met touwen, takels en kettingen vastgezet worden.
De ravage was enorm en moest zo snel mogelijk in New York gerepareerd worden uiteraard.
De expansienaden vanaf het promenadedek gingen zo wijd open dat er benen in konden dus alle dekken werden verboden te betreden.
Het verhaal ging dat de Nieuw Amsterdam tijdens diezelfde storm in het Kanaal voer en deze weer naar de haven moest om de Kapitein aan wal te brengen. Die was gewond geraakt doordat ruiten in de stuurhut kapot geslagen waren door de golven!
Ik heb zelf nog nooit zo'n storm meegemaakt en velen met mij niet.

Ik kan er nog aan toevoegen dat in die periode president Tito (JoegoSlavië met echtgenote en bewaking e.d.) de heenreis naar New York gemaakt hebben. Een heel passagiersdek was afgezet voor het hele gezelschap.

Vóór die tijd werd iedereen gescreend !

Ik heb ze alleen kunnen zien toen ze de machinekamer bezichtigden terwijl ik op dat moment wachtliep

In de centrale.

Ook tussendoor tussen de Caraiben-cruises voer de Rotterdam soms vanuit New York voor “gokreisjes”

Casinospelen. “In de nacht”. 

Daarbij kwamen div. bekende/beroemde personen aan boord zoals Rockefeller.