Schreeuw mijn naam op een boot SS Rotterdam

Schreeuw mijn naam op een boot SS Rotterdam

Schreeuw mijn naam op een boot SS Rotterdam

Draag de wolken om je te laten glimlachen

Ik heb al het licht ingeslikt

Om met je kussen op je te schijnen

Ik heb regenbogen gestolen om je met vreugde te kleuren

Ik heb mijn glimlach in de oneindigheid achtergelaten

Ik speelde alle bloemen die nog in leven waren in de zee van Rotterdam

Ik wilde je gewoon horen schreeuwen.

Ik dronk al het water van je ziel

Dus om je niet weg te scheuren

Ik heb alle sterren opgeblazen

Om je geest te baden

Ik ging door de geschiedenis van de SS-boot om mezelf te vernederen

Ik wilde je gewoon horen schreeuwen.

Ik liet mezelf poëzie en muziek verdrijven

Voor je trieste leven, op deze boot die me alleen een vreugdevolle herinnering brengt

Ik wilde je net horen dat ik mijn naam op de rand van deze boot schreeuwde.