De Ontmoeting

#DeOntmoeting

De Ontmoeting

De Ontmoeting

 

Protocol Hoe om te gaan met aangereden wolven

rood was het onder de kap

je was bewusteloos nog lang niet dood

wat moest de automobilist doen?

in de auto zitten de politie bellen

het verkeer tegenhouden?

De politie was snel ter plaatse en heeft

conform het Wolvenprotocol

melding gedaan bij het Wolvenbureau

je was zo groot en je had van die tanden

je werd getwitterd en geïstagramd

dat was tegen het protocol

 

Oefening twee

op zoek naar zeven geitjes

een herder meldt een aanval

maar wie controleert of de kudde

door een hond is aangevallen

(geen vergoeding)

of door een wolf

(wél een vergoeding)?

 

Operationeel Draaiboek Wolf Fase 1

de regionale wolvenadviseur

stelt de vindplaats veilig en kijkt

naar vraatbeeld en onderhuidse sporen

rapporteert aan de regiegroep Wolf

 

Let op gezenderde wolven

na de wolf is namelijk ook de hybride wolf in opmars

mixwolven hebben een voordeel:

ze zijn niet beschermd zoals zuivere wolven dat zijn

daardoor mogen ze worden bejaagd

het probleem is alleen

het onderscheid met het blote oog is lastig

 

Protocol Huilen

betreft de huilwaarnemingen van wolven zelf,

niet van de mens

beperkt toepassen i.v.m. verstoring pups!

 

Scenario 2 De wolf is er

hoe gaan we om met problemen en kansen

wolf en mens kunnen in principe goed samenwerken

hiervoor moet issuemanagement worden ontwikkeld

wees helder wanneer een wolf een probleemwolf is

het is slecht voor de wolvenpopulatie

als er een wolf over de scheef gaat

een probleemwolf wordt gevangen en uitgeplaatst

 

als een wolf een mens doodt

dan is doodschieten van de wolf de beste optie

 

 

Susanna Lemstra