Chwila przed pierwszym świtem

Cienie kobiecości

Chwila przed pierwszym świtem

Jeszcze nie pora - jeszcze nie wypada

jeszcze nie wypaliły się słowa
jeszcze nie spełniły się obietnice

jeszcze rozpalony błyszczysz
w moich ramionach
iskrzą twoje oczy i tylko to się liczy

jeszcze nam dzień nie pobłogosławił
kawałka chleba i kroków na ulicy
jeszcze jesteśmy tak blisko nieba
tacy nieśmiali - sobą okryci.


/D.E.O./

Białe łabędzie