Mierenhoop

Mierenhoop

Mierenhoop

Tien tenen trekken huizen in
Het ongenaakbaar zand en wolken
Vliegen laag
Vervliegen voor de voeten

Knielt de hoop en kussen zwarte mieren
Harde werkers zonder stenen
Droom
Door twijgenhouten muren

Wiggen wolkentranen binnen
Zwijgt de vreugde
Sijpelt

Weg

Die zoeken
Zij de tenen
Om de huizen te verbinden

Grote ogen knippen traag
Geraken luiken knarsend
Levend
Groeten groeven zandkorrels elkaar