Pokaż

Poezja Duszy Malutkiej

Pokaż

Miłość swą
Chować muszę
W ciemności blasku
Przebija się
Krzyczy
Do serca
Pokaż się! Pokaż!
Cisza

Niemowa