Algemene voorwaarden

Sweek x Kobo Schrijfwedstrijd #KoboTalent

Algemene voorwaarden

 

    Algemene voorwaarden

1.1.  De organisatie van de Kobo x Sweek schrijfwedstrijd (ook wel #KoboTalent genaamd) ligt bij Rakuten Kobo Inc. en Sweek BV. Hierna naar te refereren als respectievelijk Kobo en Sweek.

1.2.  Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden in dit document zoals opgemaakt bij Sweek, te Rotterdam op 03-12-2018.

1.3 Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met het delen van zijn of haar Sweek accountgegevens van Sweek Kobo t.b.v. het verloop van de wedstrijd.

 

    Deelnamevoorwaarden

2.1.  Deelnemers die op 03-12-2018 jonger dan 18 jaar zijn kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. Kobo en Sweek hebben het recht om een bewijs van de leeftijd van de deelnemer op te vragen.

2.2.  Deelnemers dienen ook geregistreerd te zijn bij Kobo Writing Life.

2.3.  Werknemers van Kobo en Sweek zijn uitgesloten van deelname.

2.4.  Alleen verhalen die op Sweek worden gepubliceerd met de tag #KoboTalent worden opgenomen in de wedstrijd. Door het verhaal op Sweek te publiceren gaan deelnemers akkoord met de algemene voorwaarden van Sweek.

2.5.  Deelnemers mogen ook gevestigd zijn in landen anders dan Nederland en België. Het deelnemende verhaal moet wel in het Nederlands geschreven zijn.

2.6.  Het deelnemende verhaal moet minimaal 40.000 gepubliceerde woorden en maximaal 80.000 gepubliceerde woorden bevatten vóór 01-04-2019. Zo niet, dan kan Kobo deelname uitsluiten. De auteur mag het manuscript zowel in zijn geheel als in delen (hoofdstukken) plaatsen, zolang er geen wijzigingen of aanvullingen na 31-03-2019 plaatsvinden.

2.7.  Het verhaal mag pas op of na 03-12-2018 op Sweek gepubliceerd zijn. Verhalen die al eerder op Sweek gepubliceerd stonden moeten uit publicatie gehaald worden, en een nieuw verhaal dient aangemaakt te worden om mee te doen aan de wedstrijd.

2.8.  Verhalen in de genres: algemene fictie/literatuur; romantisch/feelgood/chicklit; en detective/thriller kunnen meedoen.

2.9.  Fanfiction en bundels van korte verhalen en poëzie zijn uitgesloten van de wedstrijd. We zijn ook niet op zoek naar young adult, jeugd, non-fictie, fantasy en erotische boeken

2.10. Het deelnemende verhaal mag niet eerder uitgegeven zijn door een uitgeverij. Verhalen die al eerder in eigen beheer zijn uitgegeven zijn toegestaan, maar dit moet aangegeven worden als het verhaal op de shortlist is geplaatst. Het verhaal mag al eerder online gepubliceerd zijn, maar dit moet aangegeven worden als het verhaal op de shortlist is geplaatst.

2.11.               De rechten van het verhaal mogen niet in zijn geheel of als deel bij een 3e partij liggen. Dit geldt ook voor de omslag, titel en de korte beschrijving.

2.12.               Het verhaal mag op geen enkele wijze inbreuk maken op bestaande auteursrechten en het verhaal moet vrij van laster zijn en mag het recht op privacy niet schenden.

2.13.               Auteurs dienen een back-up te hebben van hun manuscript, en Sweek is niet verantwoordelijk voor verlies van het werk (in het geval van bijvoorbeeld het uitvallen van de internetverbinding).

2.14.               De auteur gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam, leeftijd, woonplaats en verhaal informatie in communicatie rondom de wedstrijd.

2.15.               Een auteur mag met meerdere verhalen deelnemen aan de schrijfwedstrijd.

 

    Auteurs op de shortlist (finalisten)

3.1.  De shortlist wordt samengesteld door 5 verhalen die gekozen worden door de jury, en 5 verhalen die gekozen worden door de lezers (gebaseerd op het aantal volgers).

3.2.  De finalisten die gekozen worden door de lezers dienen te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen

3.3.  De juryleden besluiten samen over de 5 verhalen op de shortlist. Zij zullen zich niet uitlaten over de selectieprocedure.

3.4.  Alleen de volgers die het verhaal volgden tussen 03-12-2018 en 14-04-2019 (23.59 CET) worden meegeteld.

3.5.  Falsificatie van volgers is niet toegestaan, en Sweek behoudt het recht volgers en accounts te verwijderen als deze niet rechtmatig zijn aangemaakt. Eén persoon mag eenmaal op een verhaal stemmen door het te volgen.

3.6.  De auteurs die de shortlist bereiken worden op 20-05-2018 via mail ingelicht, via het e-mailadres wat in het Sweek account is ingevuld.

3.7.  Deelnemende auteurs mogen nadat hun verhaal op de shortlist is geplaatst, niet onderhandelen met een ander uitgever of distributeur, of het verhaal in eigen beheer uitgeven.

3.8.  Deelnemende auteurs dienen nadat hun verhaal op de shortlist is geplaatst, het verhaal - op andere online platforms of in eigen beheer – uit publicatie halen als Kobo of Sweek dit verzoekt.

3.9.  Auteurs op de shortlist dienen vóór 25-05-2019 aan te geven of zij bij de uitreiking begin juni aanwezig kunnen zijn.

3.10.               Tijdens de uitreiking begin juni ontvangen de 10 finalisten een Sweek goodiebag.

3.11.               Tijdens de uitreiking begin juni maakt de jury de 1e prijswinnaar bekend. De 1e prijswinnaar ontvangt de mogelijkheid een licentiecontract bij Kobo te tekenen (zie 4.1 t/m 4.4). De finalisten ontvangen een publicatie pakket voor het uitgeven van hun verhaal in eigen beheer. De prijzen kunnen niet overgedragen worden aan andere personen.

3.12.               De keuze van de jury is definitief. Gedurende de beoordelingstijd en na de bekendmaking van de finalisten en winnaars wordt niet gecorrespondeerd over meningen of uitslagen.

 

    Voorwaarden uitgeefcontract

4.1.  De 1e prijs is een licentiecontract voor een e-boek, audioboek en paperback, conform de standaard voorwaarden van Kobo. Over de voorwaarden kan niet onderhandeld worden.

4.2.  Als geen van de deelnemende verhalen voldoet aan de vereiste kwaliteit, behoudt Kobo het recht om geen licentiecontract uit te reiken.

4.3.  De winnende auteur moet bereid zijn binnen een samen opgestelde tijdsperiode (door de auteur en Kobo) correcties en herschrijvingen uit te voeren.

4.4.  De 1e prijs kan niet overgedragen worden aan een ander persoon.

 

Prijzen finalisten

5.1. Elke finalist ontvangt van Sweek een goodiebag

5.2. Elke finalist ontvangt een aanbod om te publiceren met Kobo Writing Life (e-boek) en Sweek Publishing (paperback):

       5.2.1. Een gratis ISBN, omslagdesign en paperback mogelijk gemaakt door Sweek (gegeven dat de titel via Sweek Publishing gepubliceerd is).

       5.2.2. Positie in de carousel in de Kobo store en in de carousel voor nieuwe Kobo Plus boeken, interview op de Kobo Writing Life blog (gegeven dat de titel via Kobo Writing Life (incl. Kobo Plus) gepubliceerd is).

 

Overige voorwaarden

6.1. Kobo en Sweek behouden het recht de wedstrijd tussentijds te annuleren.

6.2. Kobo en Sweek behouden het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd als de deelnemer zich niet aan de voorwaarden houdt.