Nederlands

Sweek Community Richtlijnen

Help ons de community veilig te houden voor iedereen en houd je aan onze community regels

AlGEMENE COMMUNITY RICHTLIJNEN

Op Sweek bouwen we een authentieke en veilige community voor onze lezers en schrijvers. Ons doel is om een veilige omgeving te bieden waar je verhalen van duizenden schrijvers kunt ontdekken en jouw eigen verhalen kunt delen. Let bij het plaatsen van jouw verhalen op Sweek op de volgende richtlijnen:

  1. Het verhaal is van jou, of je hebt toestemming van de schrijver om het verhaal te plaatsen. Lees: Copyright gevoelig Materiaal.
  2. De inhoud van het verhaal is geschikt voor de Sweek community. Lees: Verboden inhoud.
  3. Het verhaal staat onder de juiste categorie. Lees: Categorieën.

Wij doen ons best de richtlijnen zo duidelijk mogelijk te maken en hopen dat jij je best doet je er aan te houden. Wanneer we merken dat de richtlijnen niet gevolgd worden, behouden wij ons het recht het desbetreffende verhaal te verwijderen, het account te deactiveren of andere maatregelen te treffen om onze gebruikers en platform te beschermen. Wanneer je een verhaal dat zich niet houdt aan de de community richtlijnen tegenkomt, meld dit verhaal of deze gebruiker dan via de optie ‘Melden’ op een profiel of verhaal. Wij behouden ons het recht het verhaal of het account te verwijderen zonder hier melding van te maken.
Wij behouden ons het recht om wel of niet te handelen op basis van de Community richtlijnen. De richtlijnen vormen geen contractuele verplichting.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kun je ons bereiken via support[at]sweek.com. Veel plezier op Sweek!

COPYRIGHT GEVOELIG MATERIAAL

Bij Sweek waarderen we alle verhalen van onze schrijvers en doen wij ons uiterste best hun intellectuele rechten te beschermen. Verhalen die deze rechten schenden, zullen direct door Sweek worden verwijderd.

  • Het publiceren van copyright gevoelig materiaal zonder de toestemming van de schrijver of eigenaar is streng verboden. Dit geldt voor alle inhoud door gebruikers.
  • Het schrijven namens een schrijver, zelfs met erkenning van diens werk, is in strijd met hun intellectuele copyright rechten. Goedkeuring van de originele schrijver is te allen tijde vereist.
  • Een verhaal aanpassen of wijzigen en het als origineel verhaal publiceren is in strijd met de copyright rechten van de originele auteur.

Wanneer je van mening bent dat jouw copyright rechten zijn geschonden, neem dan direct contact met ons op via support[at]sweek.com. De community op Sweek wordt ten zeerste aangemoedigd om te letten op plagiaat en hier melding van te maken indien nodig. Voor meer informatie betreffende ons Copyright reglement kun je terecht bij onze gebruiksvoorwaarden.

VERBODEN INHOUD OP SWEEK

De volgende soorten inhoud zijn NIET toegestaan op Sweek. Onder inhoud verstaan wij: verhalen, profiel informatie, reacties en berichten. Wanneer deze regel wordt overtreden, zal desbetreffende inhoud zonder melding worden verwijderd.
Sweek behoudt zich het recht om inhoud in strijd met onze richtlijnen te verwijderen.


Haatzaaiende inhoud

Plaats geen haatzaaiende of gewelddadige inhoud. Ook inhoud die aanzet tot soortgelijk gedrag is niet toegestaan. Haatzaaiende inhoud jegens anderen op basis van ras, etniciteit, religie, stoornis of onbekwaamheid, geslacht, leeftijd, seksualiteit of andere gronden zijn ten strengste verboden.


Beledigende of bedreigende inhoud

Plaats geen inhoud die bedoeld is om anderen te pesten, te bedreigen of lastig te vallen. Wees respectvol voor andere gebruikers op Sweek.


Pornografisch materiaal

Inhoud die als te expliciet kan worden beschouwd, is niet toegestaan op Sweek. Dit geldt voor zowel geschreven als visuele inhoud. De volgende vormen van expliciete inhoud zijn in strijd met onze community guidelines en zullen worden verwijderd:

  • Pornografische verhalen
  • Verhalen die sex met minderjarigen aanmoedigen
  • Verhalen die niet-consensuele seks aanmoedigen
  • Verhalen die andere illegale seksuele handelingen aanmoedigen

Privacy breuk

Het is niet toegestaan verhalen te plaatsen met persoonsgebonden informatie zoals echte namen, adressen, rekeningnummers en dergelijke.


Schending auteursrechten

Plaats geen verhalen die niet door jou geschreven zijn zonder de uitdrukkelijke toestemming van degene die eigenaar is van het verhaal of de inhoud.


Minderjarigen

Wees voorzichtig bij het plaatsen van inhoud met of over een minderjarige. Plaats geen inhoud met betrekking tot minderjarigen dat gewelddadig of seksueel suggestief is.


Aanmoediging van zelfbeschadiging

Plaats geen inhoud die enige vorm van zelfbeschadiging aanmoedigt of beschrijft. Hieronder valt ook inhoud die anderen aanspoort of aanmoedigt zichzelf te verwonden. Discussies over ondersteuning en hulp schenden onze richtlijnen niet. Verhalen of discussies over de gevolgen van zelfbeschadiging en eetstoornissen zijn ook geen overtreding.


Spam

Alle inhoud die reclame maakt voor producten of services die geen verband houden met, of niet zijn toegestaan door Sweek, zijn niet toegestaan en zal worden verwijderd. Het is ook niet toegestaan binnen Sweek excessief reclame te maken voor je eigen verhalen.


Alle andere vormen van ongepaste of illegale inhoud

Plaats, adverteer of suggereer geen enkele vorm van illegale inhoud of gedrag.

Categorieën

Op Sweek kun je twee categorieën voor je werk kiezen en deze daarnaast in verschillende genres plaatsen.


Jouw verhaal onder de juiste categorie plaatsen

Alle schrijvers op Sweek moeten hun verhalen beoordelen als ‘volwassen inhoud’ of als ‘veilig’, volgens de onderstaande richtlijnen. Wanneer je een verhaal in de verkeerde categorie tegenkomt, meld dit dan op support[at]sweek.com of via de optie ‘Melden’ op een profiel of verhaal. Sweek behoudt zich het recht de categorie te wijzigen als deze niet voldoet aan onze richtlijnen.


Volwassen inhoud

Verhalen met volwassen inhoud zijn bedoeld voor een publiek dat ouder is dan 18 jaar. Het verhaal moet worden beoordeeld als ‘Volwassen inhoud’, als het een van de volgende soorten inhoud bevat: een expliciete seksscène, thema's of scènes over zelfbeschadiging of grafische afbeeldingen van geweld. Raadpleeg in de guideline ‘Verboden inhoud’ om te zien welke vormen van inhoud en verhalen niet zijn toegestaan op Sweek.