Văn Án

[Hoàn - Đam Mỹ] Người Đến Trễ - Phản Thiệt Điểu

Văn Án

Kim chủ mỏ quạ đen bao dưỡng ra chân ái thầm mến tôi.

Không nổi tiếng không nhất định phải leo giường, nhưng leo giường rồi mà vẫn không hot nổi, không phải là phế vật chính là ngu.

Lâm Chu Độ cảm giác hai phía bản thân đều bị chiếm, còn gặp phải một kim chủ không bình thường lắm, hắn muốn cậu vĩnh viễn không đến được hành tinh vui vẻ!

Th loi: Phúc hắc muộn tao kim chủ công x trầm ổn thổ tào diễn viên thụ, hiện đại, ngắn, giới giải trí, niên thượng, bao dưỡng biến thành chân ái, hỗ sủng, HE.

S chương: 50 chương chính văn + PN đang ra

Bìa: @PhuDuCac

Chương 1